Priser

Vi oppdaterer våre priser, ring dersom du ønsker pris på forhånd.

Avbestilling må skje innen 24 timer før avtalt time

Prislisten er fra priser. Pristillegg for bruk av ekstra tid og produkter.